English Deutsch Polski

Na letní prázdniny 2023 máme ještě pár pokojů volných.

NAPIŠTE SI O REZERVACI!!!

Rádi Vám spočítáme kalkulaci pobytu.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a buďte pravidelně informováni o akcích a slevách!

 

Na letní prázdniny 2023 máme ještě pár pokojů volných.

NAPIŠTE SI O REZERVACI!!!

Rádi Vám spočítáme kalkulaci pobytu.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a buďte pravidelně informováni o akcích a slevách!

 

Na letní prázdniny 2023 máme ještě pár pokojů volných.

NAPIŠTE SI O REZERVACI!!!

Rádi Vám spočítáme kalkulaci pobytu.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a buďte pravidelně informováni o akcích a slevách!

 

Online rezervace

Muzeum Boženy Němcové

Pozůstalost spisovatelky Boženy Němcové (osobní věci, rukopisy povídek, dopisy přijaté i odeslané, zajímavosti) a veškerou dokumentaci života a díla Němcové shromažďuje a vstavuje právě Muzeum Boženy Němcové. Toto nejstarší literární muzeum v Česku sídlí v památkově chráněné budově Steidlerova hostince – tam, kde slavila svatbu Barunka Panklová, v místě, které inspirovalo Bedřicha Smetanu k napsání Jiřinkové polky. Kromě hlavní expozice nabízí muzeum k prohlédnutí Jiřinkový sál a rozsáhlou výsadbu jiřinek v muzejním areálu. S každoroční výstavou jiřinek bývá spojena řada kulturních akcí. Provoz Steidlerova hostince je celoroční. Do školy v České Skalici, kde byla Barunka Panklová zapsána, je v torzu původní budovy umístěná expozice připomínající školní třídu 19. století a učitelova světnice.

Muzeum Boženy Němcové
Vzdálenost:39 km
Otvírací doba:květen – červen (Út – Ne: 8–17 hodin),
červenec – srpen (denně: 9–17 hodin),
září (Út – Ne: 9–16 hodin),
říjen – duben (Po – Pá: 8–15 hodin)
Kontakty:www.bozenanemcova.cz
tel.: 491 451 285-7

Textilní muzeum v České Skalici

Česká Skalice je proslulá výrobou textilu, s její historií se můžete seznámit v Textilním muzeu. Toto muzeum je svým zaměřením jediné v České republice. Návštěvníci si mohou po prohlídce muzejní expozice vyzkoušet některé z rukodělných textilních technik, a to z oblasti zpracování lnu (lámání, potírání, vochlování), soukání, předení (na ručním vřetenu nebo kolovratu), tkaní (na stojatém nebo malém stolním ležatém stavu), potiskování (pomocí tiskátek, forem nebo šablon pro ruční tisk).

Textilní muzeum v České Skalici
Otvírací doba: květen – červen (Út – Ne: 8–17 hodin)
červenec – srpen (denně: 9–17 hodin)
září (Út – Ne: 9–16 hodin)
říjen – duben (Po – Pá: 8–15 hodin)

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - klášter

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí bylo založeno r. 1883 jako Riesengebirgsmuseum rakouským Krkonošským spolkem, aby „probádalo přírodu, dějiny i člověka Krkonoš a shromažďovalo sbírky toto dokládající. Od r. 1966 je zřizováno Správou KRNAP, sídlí v budově bývalého augustiniánského kláštera a pečuje o více než 32.000 evidenčních čísel sbírkových předmětů z různých oborů společenských a přírodních věd. Jejich prostřednictvím představuje Krkonoše veřejnosti ve stálých expozicích, na výstavách, v rámci doprovodných programů a akcí.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Vzdálenost:21 km
Otvírací doba:celoročně Út – Ne 8–17 hodin
Kontakty:www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-klaster
tel.: 499 456 708

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s prvními přípravami na Národopisnou výstavu československou v Praze. První výstava byla nainstalována na přelomu stolení v bývalé dívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo. Již v roce 1929 vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků: historicko – etnografického, lyžařského a galerijního. Muzeum se zaměřuje na historii a národopis západních Krkonoš, počátky a vývoj českého lyžování. Expozice Jana Nepomuka hraběte Harracha: ze života českého kavalíra. Expozice přibližuje život a dílo českého šlechtice, jenž jilemnickému zámku dal dnešní podobu. Expozice lyžařská – Bílou stopou. Kapitoly z dějin českého lyžování do roku 1938. V rámci expozice se promítá jedinečný sedmiminutový dokument z roku 1926. Expozice historicko – etnografická: Sleduje především vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. Století až po dnešní dobu. Kavánova galerie: Galerie věnovaná malíři Františkovi Kavánovi. Tato galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.

Krkonošské muzeum Jilemnice
Vzdálenost:26 km
Otvírací doba:celoročně (Út – Ne: 8–12 hodin, 13–16 hodin), červenec a srpen (do 17 hodin)
Kontakty:www.kmjilemnice.cz

Pevnost Josefov

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780–1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Podzemní chodby – Podzemní chodby pevnosti Josefov byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře. V sobě svého vzniku (18. století) představovaly asi nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě, byly dlouhé téměř 45 km. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Vedle poutavého výkladu průvodce přispívá k romantické a tajuplné podzemní prohlídce i osvětlení ručními lampami se svíčkami. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. Lapidárium – Nachází se v kasematních prostorách bastionu, kam se lze dostat spojovací chodbou přímo z podzemí. Část kasemat je opatřena dobovým vojenským vybavením. V lapidáriu jsou instalovány originální plastiky světců, které v letech 1723–1727 vytvořila umělecké dílna genie barokního sochařství Matyáše Bernarda Brauna. Pocházejí z Mariánského sloupu na náměstí v Jaroměři. Muzeum v bývalé josefovské radnici- Nalézá se v 1. patře bývalé josefovské radnice. Vlastní expozice dokumentuje historii Jaroměře a Josefova a současně v ní muzeum představuje to nejlepší ze svých sbírek. Unikátní je především tisíc let stará loď (monoxyl), modely pevnostních bran, maketa středověké Jaroměře, gotická oltářní deska, umělecké předměty baroka, cechovní památky, militaria.

Pevnost Josefov
Vzdálenost: 44 km
Otvírací doba:Podzemní chodby a lapidárium: duben a říjen (lapidárium je zavřeno; So, Ne a svátky: 9–12 hodin, 13–16 hodin), květen, červen a září (Út – Ne: 9–12 hodin, 13–17 hodin), červenec a srpen (Út – Ne: 9–12 hodin, 13–18 hodin)
Muzeum v bývalé josefovské radnici: duben, květen, červen, září a říjen (So, Ne: 10–16 hodin), červenec a srpen (Út – Ne: 10–17 hodin)
Kontakty: www.pevnostjosefov.cz

Pevnost Stachelberg

Pevnost Stachelberg je dělostřelecká tvrz postavená v roce 1938, ze které se stalo vojenské muzeum. Tato pevnost je unikátní podzemní tvrz s expozicí o československém opevnění, kde jsou obnoveny zákopy z roku 1938. Jedná se o jeden z největších bunkrů v České republice. Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Stavba byla započata v říjnu 1937, ale byla přerušena Mnichovskou dohodou a odstoupením pohraničí Německu. Objekt měl mít 12 objektů (bunkrů) spojených rozsáhlým podzemím.

Pevnost Stachelberg
Vzdálenost: 15 km
Otvírací doba: Vždy otevřeno od 10–12 hodin, 13–17 hodin
květen (So, Ne)
červen (Čt – Ne)
červenec a srpen (Út – Ne)
září (So, Ne)
říjen (So)
listopad a prosinec (So pouze do 13 hodin)
Kontakty: www.stachelberg.cz

Pec pod Sněžkou - Hnědý vrch

Rozhledna je vysoká 27 m a nachází se ve 1207m n. m. Na vrchol se dá dostat lanovkou, na kole či pěšky. Vstup na rozhlednu je zdarma. Rozhledna má trojúhelníkovou podstavu, základ je tvořen z nehoblovaných klád. Poslední patro rozhledny a střecha jsou podepřeny třemi ocelovými nosníky. Díky své výšce (27 metrů) umožní turistům shlédnout panorama Sněžky, Javoru, centra Pece a celé údolí až k Velké Úpě.

Hnědý vrch
Otvírací doba: 9–16 hodin
Kontakty: www.pecpodsnezkou.cz/rozhledna.php

Janské Lázně - Černá hora

Rozhledna měří 21 m a dá se k ní dojet lanovkou, na kole nebo dojít pěšky. Z 1292 m n. m. + 21 m je výhled na celé Podkrkonoší.

Janské Lázně - Černá hora
Otvírací doba:O prázdninách a víkendech od 10.15 do 16 hodin; Po – Pá (14.15–16 hodin)

Trutnov – rozhledna památníku Gablenz

Rozhledna se nalézá na vrchu Šibeník ve výšce 530 m n. m. a je vysoká 6 m. Na vrchol se dá dostat na kole nebo pěšky.

Otvírací doba: Pouze o prázdninách o víkendech od 14 do 18 hodin
Penzion MARIANUM JL, s.r.o.
Horní promenáda 89
Janské Lázně
542 25
tel:
+420 499 875 117
fax:
+420 499 828 267
mobil:
+420 737 215 334
e-mail:
info@marianum.cz
IČ:
288 20 657
Marianum na mapě ČR
Marianum na Facebooku
Biskupství královéhradecké
design by Petr Vojtek | webmaster Josef Kulhavý Vstup do administrace